top of page

Het belang van goede kantoorakoestiek

Tussen kletsende collega's, telefoongesprekken en toiletbezoek zijn er veel bronnen van afleiding op kantoor, en lawaai is een van de belangrijkste geworden.


Sinds de komst van kantoortuinen in de jaren 1950 zijn de geluidsniveaus op de werkplek gestaag gestegen tot recordhoogtes, met onvermijdelijke gevolgen voor niet alleen uw teams maar ook uw bedrijf in het algemeen.


Lawaai op kantoor


Homme qui crie dans un mégaphone
Man schreeuwt in een megafoon

In de laatste IFOP-barometer "Noise and hearing health at work", die in oktober 2023 werd gepubliceerd, kwamen we een aantal opzienbarende cijfers tegen. Deze cijfers bevestigen de trend naar steeds lawaaiiger werkplekken.


  • Ten eerste "zegt bijna de helft van de werkende mensen (45%) dat lawaai op het werk minstens één impact heeft op hun dagelijks leven". (IFOP, 2023). Dit percentage is zelfs nog hoger onder jongeren onder de 35 jaar (52%).


  • Vervolgens noemde tussen 50% en 60% van de ondervraagden "vermoeidheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid en stress als gevolg van overmatige blootstelling aan lawaai op het werk". (IFOP, 2023). Een situatie die niet alleen een grote impact heeft op de gezondheid van werknemers, maar ook op hun productiviteit en dus op de gezondheid van uw bedrijf.


  • Tot slot toont de barometer ook aan dat "de door werkgevers voorgestelde oplossingen onvoldoende worden geacht" door de teams, die meer verwachten van het bedrijf (IFOP, 2023).


Als je als werkgever een gezonde werkomgeving wilt bieden en een einde wilt maken aan geluidsoverlast in je bedrijf, is het belangrijk om actie te ondernemen op een aantal verschillende aspecten, zoals de bedrijfscultuur, de indeling van je kantoren en de manier waarop ze zijn ingericht. Het is vooral dit laatste punt waar we in de rest van dit artikel dieper op in zullen gaan.


Lawaai op het werk, een belangrijke stressfactor


Stress op het werk kan door veel factoren veroorzaakt worden, zoals een te hoge of te lage werklast, gebrek aan erkenning, werkgerelateerde onzekerheid en sociale relaties, om er maar een paar te noemen (BeSWIC, 2006).


Maar van alle factoren die stress bij werknemers kunnen veroorzaken, wordt lawaai vaak over het hoofd gezien, hoewel het een belangrijke bron kan zijn. Omdat lawaai onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en chronisch is, kan het een stressfactor zijn voor mensen die ermee te maken hebben.


Homme stressé qui travaille au bureau
Stress op kantoor

Afhankelijk van de mate van blootstelling aan lawaai kunnen de gevolgen voor de gezondheid verschillen. Volgens het INRS zijn er twee soorten effecten van blootstelling aan lawaai.

Als de blootstelling intens maar van korte duur is (> 135 dB), zijn de effecten voornamelijk auditief, zoals gehoorvermoeidheid of doofheid in verschillende mate.

Als de blootstelling minder intens maar langdurig is (> 80 dB), worden de effecten omschreven als extraauditieve en omvatten ze cardiovasculaire problemen, slaapstoornissen, een verhoogd risico op arbeidsongevallen en stress.


Natuurlijk worden sommige beroepen meer blootgesteld aan geluidshinder dan andere. Bouwvakkers hebben bijvoorbeeld de neiging om gedurende kortere perioden blootgesteld te worden aan intens lawaai, terwijl restaurantpersoneel gedurende langere perioden blootgesteld wordt aan minder intens lawaai.


We mogen ook niet vergeten dat stress op het werk, al dan niet veroorzaakt door lawaai, zelf de oorzaak is van 50% tot 60% van het ziekteverzuim (Prevanticip, 2024). Er is dus genoeg voor iedereen in de economie om aan te werken.


Belgische en Europese regelgeving over lawaai op het werk


Als werkgever bent u verplicht om de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw werknemers voldoende gehoorbescherming hebben.


Concreet bepaalt de Europese Richtlijn 2003/10/EU van 6 februari 2003 dat "de werkgever verplicht is de geluidsniveaus waaraan de werknemers worden blootgesteld te beoordelen en zo nodig te meten" (EC, 2024), terwijl de Belgische regelgeving "de werkgever eerst verplicht alle maatregelen te nemen om de bescherming van de werknemers tegen lawaaischade (gezondheid, gehoor, veiligheid) te waarborgen". (BeSWIC, 2024).


De grenswaarden waarboven u verplicht bent actie te ondernemen zijn 80 dB (A) voor langdurige blootstelling en 135 dB (C) voor kortere blootstelling, terwijl de waarden die nooit overschreden mogen worden 87 dB (A) zijn voor langdurige blootstelling en 140 dB (C) voor kortere blootstelling.


Onze oren kunnen bijvoorbeeld maar 3 uur worden blootgesteld aan een geluidsintensiteit van 80 dB. 3 decibel meer en de hoeveelheid akoestische energie wordt verdubbeld, waardoor de blootstellingstijd wordt gehalveerd. Ter vergelijking: we kunnen maximaal 5 minuten worden blootgesteld aan een geluidsniveau van 100 dB! (Decilo, 2024).


Hoe kan ik de akoestiek op kantoor verbeteren?


Zoals we al eerder zeiden, is het belangrijk om geluidsoverlast als geheel aan te pakken, rekening houdend met verschillende aspecten zoals de bedrijfscultuur, de staat van het gebouw en de indeling van het kantoor.

Hoewel al deze aspecten belangrijk zijn, richten we ons hier op het laatste punt door je drie eenvoudig te implementeren tips te geven om de geluidsniveaus in je bedrijf te verlagen.


Espace d'accueil du centre d'affaires Zuiderpoort à Gand
Zuiderpoort Business Center in Gent

Akoestische panelen


Geluidsgalm heeft een grote invloed op het akoestisch comfort in een ruimte, dat afneemt naarmate de galm toeneemt. Dankzij hun samenstelling kunnen akoestische panelen een deel van deze galm absorberen, waardoor het algemene geluidsniveau in een ruimte wordt verlaagd.


Planten 


Planten hebben veel goede eigenschappen, waaronder het helpen verminderen van het geluidsniveau op kantoor. Hun bladeren vormen niet alleen een natuurlijke barrière tegen lawaai, maar helpen ook om een deel van de geluidsgolven te absorberen. Enkele van de meest effectieve planten tegen lawaai zijn de treurvijg, de drakenboom en de schoonmoedertong.


Geluiddichte cabines


Geluiddichte cabines isoleren luide gesprekken van de rest van de werkruimte, waardoor het geluidsniveau voor de rest van de teams drastisch wordt verlaagd en er een ruimte ontstaat voor degenen die willen vergaderen of bellen.


 

Concluderend kunnen we stellen dat kantoorakoestiek vandaag de dag een grote uitdaging vormt voor bedrijven. De laatste cijfers van IFOP tonen duidelijk de grote gevolgen aan van geluidsoverlast op het dagelijks leven van werknemers en deze situatie vraagt om onmiddellijke actie van de kant van werkgevers.


Sommige maatregelen kunnen snel en effectief worden geïmplementeerd. Akoestische panelen, planten en geluidswerende cabines bieden praktische oplossingen om lawaai te verminderen en een aangename werkomgeving voor teams te creëren.


Door krachtige maatregelen te nemen om lawaai in uw bedrijf te beperken, laat u ook zien dat u zich inzet voor het welzijn en de productiviteit van uw personeel en helpt u tegelijkertijd een sterke bedrijfscultuur te creëren die gebaseerd is op respect en comfort op het werk.

0 weergaven0 opmerkingen

Hozzászólások


bottom of page